Välkommen till Samiska Rummet!

Projektet som synliggör det sydsamiska landskapet, historien, språket och människorna.

"Saemieh Saepmesne – I det samiska rummet" är ett Interreg-projekt som pågår till 2011. Projektet är ett samarbete mellan Saemien Sijte i Snåsa, Gaaltije- sydsamiskt kulturcentrum i Östersund och Västerbottens museum och omfattar hela det sydsamiska området. Läs mer

Velkommen til Samiske Rommet!

Prosjektet som synliggjør det sørsamiske landskapet, historien, språket og menneskene.

”Saemieh Saepmesne – I det samiske rommet” er et Interreg-prosjekt som pågår til 2011. Prosjektet er et samarbeid mellom Saemien Sijte på Snåsa, Gaaltije – sørsamisk kultursentrum i Östersund og Västerbottens museum, og det spenne over hele det sørsamiske området. Les mer

Buerie båeteme Saemien Rommese!

"Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet" lea Interreg-prosjekte mij 2011-n raajan jåhta. Projesjektesne Saemien Sijte, Snåesesne, jïh Gaaltije, Luvlie-luspesne, jïh Jillebetnien Muséum ektesne laavenjostoeh. Projekte lea abpe åarjelsaemien dajven bïjre. Lohkh vielie

Saemieh Saepmesne Facebook

Siste nytt:

Visar nummer 1–10 av totalt 59

Inbjudan till föredrag

Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet bjuder in till föredrag av Ingwar Åhrén!

Läs mer »

Folkmötet i Hattfjelldal

Saemieh Saepmesne – I det samiska rummet och Sijte Jarnge bjöd in till folkmöte!

Läs mer »

Inbjudan till kurs i samtalsteknik

Saemieh Saepmesne – I det samiska rummet bjuder in till kurs i samtals- och intervjuteknik den 22 juni. Kursen kommer att behandla; genomförande av samtal och intervjuer, hur man dokumenterar samtal, teknisk utrustning och dokumentation med hjälp av filmkamera. Kursledare är Erik Norberg från Saemieh Saepmesne. Plats: Snåsa Hotell.

Läs mer »

Kulturminnesregistreringar i Trollheimen sommaren 2010

Under 2010  genomförde Saemien Sijte- Sydsamiskt museum och kulturcenter i samarbete med renbetesdistriktet i Trollheimen registering av samiska kulturminnen. Här kan du läsa om kulturminnesregisteringar  och vad som hittades. Samiska rummet hade också chansen att följa med. Kulturminnesregistreringen på gick i två omgångar, i slutet av augusti och några veckor i september.

Läs mer »

Uppsumering av arkivkursen i Trondheim 24-25 mars

Projektet ” Saemieh saepmesne - I det samiska rummet” anordnade den 24-25 mars en två dagars arkivkurs på Statsarkivet som är en del av DORA sentret i Trondheim. Båda dagarna höll historikern Håkon Hermanstrand föreläsning om arkiv, historia och han gav tips och råd om hur man söker i arkiv.

Läs mer »

Folkmöte i Hattfjelldal

Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet inbjuder till folkmöte den 10 maj i Hattfjelldal.

Läs mer »

Senaste nytt Arkivkursen i Trondheim

Till alla som deltar på arkiv kursen den 24-25 mars.

Läs mer »

Information om arkivkurs i Trondheim

Information och nya kontaktuppgifter för arivkursen i Trondheim 24-25 mars

Läs mer »

Therese Hellqvist ny projektmedarbetare

Therese Hellqvist är arkeolog och jobbar sedan den 15 mars i Samiska rummet. Under 2011 kommer hon att jobba med kulturminnesregisteringar. Hon kommer i från Umeå och har jobbat som vikarierande konservator på Saemien Sijte under 2010. 

Läs mer »

Seminarium Persåsen 25-26 maj om samisk byggnadsvård

Saemieh Saepmesne- I det samiska rummet inbjuder till seminarium den 25-26 maj med samiska byggnader och samisk byggnadsarkeologi som tema!

Läs mer »